Уншиж байна.

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

ТАТВАРЫН ТАЙЛАГНАЛ:

Татварын багц хуулийн дагуу, хуулиар тогтоосон хугацаанд татварын тайлангуудыг гаргаж цахим системд илгээх, тайлангийн хуулийн хугацаа хоцроосон бол шийдвэрлэх

–      Хуулийн дагуух хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамруулах

–      Татварын илүү төлөлтийг буцаан авах ажиллагааг зохион байгуулах

–      Татварын хуулийн дагуу алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОХ:

–      Татвар төлөгч буюу харилцагчийг төлөөлж татвар, нийгмийн даатгал болон санхүү, төрийн сангийн хэлтэсүүдтэй хамтарч ажиллах

–      Татвар болон нийгмийн даатгалын шалгалтанд төлөөлж оролцох

ЗӨВЛӨГЧ, ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАГЧ БАЙХ:

–      Татварын тухай хууль, сангийн сайдын тушаал, бусад төрийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа журам, зааварчилгаа арга аргачлалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан үйлчлүүлэгчид мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх

–      Татварын хууль  тогтоомжийн талаар, хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой сургалт явуулах, мэдээлэл өгөх

–      Хуулийн маргаантай зүйл заалтуудын тухай ТЕГ болон НДЕГ-аас тайлбар, тодруулага авахад харилцагчдад туслах

–      Зөрчлийг эрт илрүүлэх, алдаатай тайлагнасан тохиолдолд засч залруулах

Мэдээ мэдээлэл

Манай компанийн мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээ, татварын шинэ хууль
болон санхүүгийн чиглэлийн зөвлөгөө мэдээлэл.

Chingun’s podcast EP65 Татвар бидний амьдралд яагаад хэрэгтэй вэ? сэдвээр В.Цэнд-Аюуш эгчтэй ярилцлаa.

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Хүн тодорхой, хэмжигдэхүйц зорилготой байх нь карьераа ахиулж, амжилт гаргахад туслах чухал ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл хүн тогтсон зорилготой байснаар […]

Сүүлийн үед албан байгууллагууд том ажлын өрөө түрээслэхээ больж байна. Үүний оронд жижиг өрөө түрээсэлж, хэд хэдэн ажилтан нэг том […]

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Дэлхийн хамгийн том нийгмийн сүлжээний платформ болох Facebook-ийн толгой компани Meta хоёр жил гаруйн турш хөгжүүлж, сурталчилж ирсэн криптовалютын бизнесээ […]