Уншиж байна.

Санхүүгийн үйлчилгээ

Санхүүгийн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийг стандартын дагуу хөтлөх, тайлан гаргах, өртгийн болон удирдлагын бүртгэлийг зохион байгуулахад нь туслах, зөвлөгөө өгөх;

–  Анхан шатны баримтын бүрдлийг зохион байгуулах, стандартын дагуу үдэж, архивлах

– Журнал, ерөнхий дэвтэр хөтлөх,  холбогдох тайлангууд гаргах

–   Өртөг тооцох

–   Цалин тооцоолох, түүнтэй холбоотой тайлан гаргах

–      Санхүү, татварын тайлангууд, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах, холбогдох сайтуудад шивж баталгаажуулах

–      Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (НББОУС), Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын(СТОУС)дагуу зөвлөгөө өгөх

Мэдээ мэдээлэл

Манай компанийн мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээ, татварын шинэ хууль
болон санхүүгийн чиглэлийн зөвлөгөө мэдээлэл.

Chingun’s podcast EP65 Татвар бидний амьдралд яагаад хэрэгтэй вэ? сэдвээр В.Цэнд-Аюуш эгчтэй ярилцлаa.

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Хүн тодорхой, хэмжигдэхүйц зорилготой байх нь карьераа ахиулж, амжилт гаргахад туслах чухал ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл хүн тогтсон зорилготой байснаар […]

Сүүлийн үед албан байгууллагууд том ажлын өрөө түрээслэхээ больж байна. Үүний оронд жижиг өрөө түрээсэлж, хэд хэдэн ажилтан нэг том […]

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Дэлхийн хамгийн том нийгмийн сүлжээний платформ болох Facebook-ийн толгой компани Meta хоёр жил гаруйн турш хөгжүүлж, сурталчилж ирсэн криптовалютын бизнесээ […]