Уншиж байна.

Танилцуулга

Алсын хараа
Эх орондоо эерэг хандлагатай татвар төлөгчдийг бий болгоно.

Эрхэм зорилго
Татвар төлөгчдөд санхүүгийн үйл ажиллагааны зохистой орчинд бизнесээ хөгжүүлэх мэдлэг ур чадварыг олгож, хамтын ажиллагаанд суурилсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
Товч танилцуулга

Дижитал Финакс Партнер ХХК

Манай компанид татварын албанд 20 гаруй жил ажилласан ажлын туршлагатай чадварлаг баг хамт олон ажиллаж, 2021 оноос албан ёсоор татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний эрхээ авч санхүү, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, санхүүгийн аутсорсинг үйлчилгээ хийж татварын сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын процесст хяналт тавьж аливаа эрсдэл гарахуйц ажил гүйлгээ, баримтжуулалтыг хууль, журам, стандартын дагуу засах залруулахад нь зөвлөж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой эхлүүлэх боломжийг нь олгож ирээдүйд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж санхүүгийн таатай орчинд бизнесээ эхлүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

  • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Татварын тооцоо тохируулга хийх
  • Татварын алба холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах
  • Батлагдсан маягтын дагуу татварын тайлангууд гаргах
  • Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын бүрдлийг хянах

Xарилцагч байгууллагууд

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллагууд.

Гишүүнчлэл