Уншиж байна.
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ
Татварын багц хуулийн дагуу, хуулиар тогтоосон хугацаанд татварын тайлангуудыг гаргаж цахим системд илгээх, тайлангийн хуулийн хугацаа хоцроосон бол шийдвэрлэх
Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн үйлчилгээ
Нягтлан бодох бүртгэлийг стандартын дагуу хөтлөх, тайлан гаргах, өртгийн болон удирдлагын бүртгэлийг зохион байгуулахад нь туслах, зөвлөгөө өгөх.
Санхүү, татварын сургалт
Татварын хууль, болон татварын бүртгэл, холбогдох журам зааврын хүрээнд захиалгаар сургалт зохион байгуулахад.
Товч танилцуулга

Дижитал Финакс Партнер ХХК

Манай компанид татварын албанд 20 гаруй жил ажилласан ажлын туршлагатай чадварлаг баг хамт олон ажиллаж, 2021 оноос албан ёсоор татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний эрхээ авч санхүү, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, санхүүгийн аутсорсинг үйлчилгээ хийж татварын сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын процесст хяналт тавьж аливаа эрсдэл гарахуйц ажил гүйлгээ, баримтжуулалтыг хууль, журам, стандартын дагуу засах залруулахад нь зөвлөж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой эхлүүлэх боломжийг нь олгож ирээдүйд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж санхүүгийн таатай орчинд бизнесээ эхлүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

  • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Татварын тооцоо тохируулга хийх
  • Татварын алба холбогдох бусад этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн харилцах
  • Батлагдсан маягтын дагуу татварын тайлангууд гаргах
  • Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын бүрдлийг хянах

Эх орондоо эерэг хандлагатай татвар төлөгчдийг бий болгоно.

Мэдээ мэдээлэл

Манай компанийн мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээ, татварын шинэ хууль
болон санхүүгийн чиглэлийн зөвлөгөө мэдээлэл.

Chingun’s podcast EP65 Татвар бидний амьдралд яагаад хэрэгтэй вэ? сэдвээр В.Цэнд-Аюуш эгчтэй ярилцлаa.

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Хүн тодорхой, хэмжигдэхүйц зорилготой байх нь карьераа ахиулж, амжилт гаргахад туслах чухал ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл хүн тогтсон зорилготой байснаар […]

Сүүлийн үед албан байгууллагууд том ажлын өрөө түрээслэхээ больж байна. Үүний оронд жижиг өрөө түрээсэлж, хэд хэдэн ажилтан нэг том […]

Удирдахуйн ур чадварыг сайтар ойлгож, эзэмших нь хувь хүний карьерт эерэг нөлөөтэй. Хүн бүр л энэ ур чадварыг өөр өөрийн […]

Дэлхийн хамгийн том нийгмийн сүлжээний платформ болох Facebook-ийн толгой компани Meta хоёр жил гаруйн турш хөгжүүлж, сурталчилж ирсэн криптовалютын бизнесээ […]

Xарилцагч байгууллагууд

Хамтран ажилладаг болон харилцагч байгууллагууд.

Гишүүнчлэл